SKhu
RRA logoVisegrad Fund logoInter Regio logo

Vizuálna kampaň na promóciu najlepších príkladov v Maďarsko- Slovenskej cezhraničnej spolupráciO projekte


Partneri-projektu:

Interrégió Fórum Egyesület, Budapest, HU
Regionálna rozvojová agentúra Južný región, Štúrovo, SK


Hlavný cieľ projektu e propagácia EGTC, ako jednej z foriem cezhraničnej spolupráce. Projekt je pokračovaním aktivít z roku 2010. Našim cieľom je zahrnúť do odbornej diskusie čím viac účastníkov a potenciálnych aktérov.


V rámci projektu bol vyhotovený 25 minútový dokumentárny film o najlepších príkladoch už existujúcich EGTC. Využitím tohto dokumentárneho filmu uskutočnenie TV kampane na oboch stranách hranice.


Na základe skúseností z uplynulých rokov, bolo našim cieľom oboznámiť s pojmom EGTC a možnosťami tejto novej právnej formy čo najširší okruh ľudí. Našim cieľom je, aby túto novú formu cezhraničnej spolupráce spoznali nielen odborné organizácie ale aj široká verejnosť.
V rámci projektu bola okrem dokumentárneho filmu vyhotovená aj štúdia s názvom „Nová generácia cezhraničných spoluprác – prezentovanie dobrých príkladov zo Slovensko-Maďarského pohraničia”.
Na ukončenie projektu organizujeme záverečnú konferenciu, na ktorej vyhotovitelia filmu a štúdie poskytnú záujemcom ďalšie užitočné informácie..


Cieľovou skupinou nášho projektu sú v prvom rade zástupcovia neziskových organizácií, samospráv, regionálnych rozvojových agentúr a mikroregiónov z pohraničia.